We zijn druk bezig het programma van de zomerreizen 2024
op te zetten, en streven er naar dat je begin december hier de programma’s kunt lezen en je je ervoor kunt aanmelden. 

Zomerreizen

Veel gestelde vragen

We proberen je zo goed mogelijk te informeren, maar het kan zijn dat je nog vragen over de zomerreizen hebt. Hieronder vind je een lijst met veel gestelde vragen. Mocht je hier niet het antwoord op je vraag kunnen vinden ga dan naar CONTACT en zend ons je vraag.

Zijn de zomerreizen alleen voor leden van De Boemerangclub?

Ja, de zomerreizen zijn alleen voor leden van De Boemerangclub.
Ben je (nog) geen lid en wil je toch met een zomerreis mee, meld je dan aan als lid bij CONTACT.

Waarom zijn de zomerreizen van de Boemerangclub zo aantrekkelijk?

Al 30 jaar is een zomerreis maken met de Boemerangclub heel erg aantrekkelijk. De reizen zijn voorbereid door enthousiaste leden van de Boemerangclub en ondersteund door de Recreatiecommissie, de campings zijn geselecteerd en geboekt, excursies zijn uitgekozen en een aantal prima maaltijden zijn met restaurants doorgesproken. Reizen worden op vrijwillige basis door leden van de Boemerangclub voorbereid, de deelnemersprijzen kunnen daardoor laag blijven en komen geheel ten goede aan de deelnemers.
Gemiddeld neemt aan de zomerreis een groep van maximaal 15 caravans/campers deel.  Een groep van overzienbare omvang die borg staat voor privacy en saamhorigheid.

Welke bijkomende kosten kan ik verwachten?

In de deelnemerskosten zijn inbegrepen het verblijf op de camping met electriciteit, de in het programma genoemde excursies en evenementen en een aantal maaltijden en drankjes.
De bijkomende kosten zijn de persoonlijke kosten zoals: de verzekeringen, het brandstofverbruik, de tolgelden en evt. autobaanvignetten.
Uiteraard zijn ook voor rekening van de deelnemers de dagelijkse kosten van levensonderhoud.

Ben ik op reis met de Boemerangclub goed verzekerd?

De Boemerangclub en de reisleiders kunnen nimmer aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook. Deelname aan reizen is volledig voor eigen risico van ieder deelnemer. Wij adviseren de deelnemers dringend om goed verzekerd op pad te gaan en geven daarbij aan om minimaal de volgende verzekeringen af te sluiten:
– een reis- en annuleringsverzekering
– een vervangend vervoer- en verblijfverzekering
– voor medische zorg bij ziekte of ongeval een Europese gezondheidskaart (European Health Insurance Card, EHIC). Deze is te verkrijgen bij je zorgverzekeraar.

 

En als er dan toch iets gebeurt?

Ten behoeve van een adequate hulpverlening in geval van calamiteiten, dient de reisleider te beschikken over een aantal persoonlijke gegevens van de deelnemers. Elke equipe krijgt daartoe ruim vóór de reis het formulier ‘Persoonlijke gegevens’ van ons uitgereikt. Behalve naar allerlei adressen en polisnummers wordt er in het formulier ook gevraagd naar de namen van de in gebruik zijnde medicijnen. De equipes worden vriendelijk doch dringend verzocht om het formulier geheel in te vullen en in een enveloppe te sluiten. Op de startcamping neemt de reisleider de gesloten enveloppen in ontvangst en op de (voor)laatste dag van de reis, geeft hij het in de gesloten envelop weer aan de deelnemer terug.
Wanneer er tijdens de reis dan toch iets gebeurd en we hebben ten behoeve van de deelnemer de informatie dringend nodig dan zal de betreffende envelop worden opengemaakt en het formulier met persoonlijke gegevens op een verantwoorde manier worden gebruikt met respect voor privacy.
Op die manier kunnen we bij calamiteiten de deelnemer direct helpen en zo nodig bijstaan bij het maken van contact met de benodigde instanties.

Wanneer ontvang ik een bevestiging van mijn aanmelding zomerreis?

Na het beëindigen van de aanmeldperiode ontvangen de deelnemers een bevestiging van hun aanmelding met de deelnemerslijst.

Welke reisbescheiden kan ik verwachten en wanneer?

Enkele weken vóór vertrek krijg je de volgende reisbescheiden toegestuurd:
– Algemene reisinformatie. Hierin wordt o.a. beschreven welke voorbereidingen de deelnemer dient te nemen, de voorbereidingen van het rollend materieel, belangrijke verzekeringen, het verblijf op de camping en de gebruiken op de reisdagen.
– Een adressenlijst van de te bezoeken campings, ook geschikt voor de thuisblijvers.
– Een routebeschrijving naar de campings.
– En afhankelijk van de reis nog een aantal nuttige bijlagen.

Mag mijn hond ook mee op reis?

Om praktische redenen is het bij evenementen en zomerreizen van de Boemerangclub niet mogelijk je hond mee te nemen. De praktijk heeft ons geleerd, dat ook de braafste hond door andere deelnemers beschouwd kan worden als een vorm van overlast en voor mensen met een allergie een serieus probleem kan zijn.

Hoe rijden we vanaf de camping naar een excursie?

Soms wordt een touringcar met chauffeur gehuurd, maar in de meeste gevallen wordt voor het bezoek aan geplande excursies zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de eigen auto.
Autobezitters die andere deelnemers of eigenaren van een camper in hun auto meenemen krijgen een vergoeding van € 0,10 per km van iedere passagier. Ook de evt. parkeerkosten worden in een gelijke verhouding door alle inzittenden betaald. De chauffeur van de auto dient e.e.a. zelf te regelen met de passagiers. De eigenaren van campers hoeven zich hierdoor ook minder bezwaard te voelen om mee te rijden.

Als ik de reis wegens omstandigheden moet annuleren, hoe gaat dat dan in zijn werk?

Het kan gebeuren dat je de reis wegens omstandigheden moet wijzigen of annuleren. In de meeste gevallen brengt dit kosten met zich mee omdat gemaakte reserveringen en afspraken met derden toch nagekomen dienen te worden. Het afsluiten van een annuleringsverzekering wordt aanbevolen. Indien deelname aan een reis wordt geannuleerd, wordt het volgende bedrag van de totale deelnemerskosten in rekening gebracht:
Bij annulering:

  1. Indien deelname aan een reis minder dan 30 dagen vóór de aankomst op de eerste camping van de reis wordt geannuleerd, wordt € 200,00 van de totale deelnemerskosten als annuleringskosten in rekening gebracht.
    De in rekening gebrachte annuleringskosten zullen ten goede komen aan het budget van de reis.
  2. Indien deelname aan een reis wordt geannuleerd na het voldoen van de eerste betaling, waarbij het bedrag van de aanbetaling hoger is gesteld (voor kosten voor een ticket, toegangsbewijs en/of reserveringsbedrag), als genoemd in artikel 2. lid 3, zullen de werkelijk gemaakte kosten als annuleringskosten in rekening gebracht worden.

 

Kan ik besluiten om niet deel te nemen aan een gedeelte van het programma?

Wanneer een deelnemer niet- of gedeeltelijk deelneemt aan een bij de aanmelding bekend gemaakt programmaonderdeel, zal als voortvloeisel van bij de voorbereiding aan te gane verplichtingen hiervoor in beginsel  geen restitutie van betaalde deelnemerskosten plaatsvinden.
Een uitzondering hierop zijn de schriftelijke afspraken over het niet deelnemen van een programmaonderdeel welke bij de aanmelding voor een te houden evenement of reis door de deelnemer bij de organisatie bekend zijn gemaakt.