Nieuwjaarsbijeenkomst 2023

Aan het begin van het nieuwe jaar nodigt het bestuur van
Caravan– en Camperclub De Boemerang u uit voor de   

N i e u w j a a r s b i j e e n k o m s t

                                                               op zaterdag 7 januari 2023 van 11:00 tot ca. 15:00 uur.

Deze wordt gehouden in: Boerderij De Weistaar,  Rottegatsteeg 6, 5953 MN  Maarsbergen.

Het programma voor deze feestelijke bijeenkomst zal o.a. bestaan uit de ontvangst
met koffie/thee en wat lekkers, een toost op het nieuwe jaar met een sprankelend aperitief
en een gezamenlijke Boerenlunch.
Voor deze feestelijke bijeenkomst vragen we de leden een bijdrage in de kosten van € 27,50 p.p.

 

Wij wensen u allen fijne kerstdagen en een
voorspoedig en gezond 2023.