Najaarsevenement 2021

De zomerreizen zijn verschoven naar augustus/september en daardoor is het najaarsevenement in de verdrukking gekomen.
Het evenement naar voren schuiven bleek niet mogelijk omdat er op de campings in het hoogseizoen geen plaats voor ons beschikbaar bleek te zijn. Het evenement eind september plannen, een week na de zomerreizen, was ook geen optie omdat het aansluitend aan een zomerreis niet aantrekkelijk, niet praktisch en ook niet wenselijk is.
Uiteindelijk is besloten om het Najaarsevenement dit jaar te laten vervallen.

Viering 30 jarig jubileum
Omdat de jubileumviering met het vervallen van het najaarsevenement opnieuw dreigde te vervallen, is besloten om deze viering op een aparte dag te organiseren.
In overleg met de jubileumcommissie is besloten dat de jubileum-viering op zaterdag 14 augustus gehouden gaat worden.
HIER vind je meer informatie en het programma voor deze dag.