aanmelding als lid

 

Lidmaatschap
Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m
31 december. De contributie voor 2022 bedraagt € 45,00.  Zij die tussentijds lid worden, betalen € 3,80 per nog niet geheel verstreken maand van dat lopende jaar.

Bij de inschrijving als lid is eenmalig een inschrijfgeld van € 10,00 verschuldigd.

De contributie 2022 van € 45,00 en het inschrijfgeld van € 10,00 zal na ontvangst van het machtingsformulier binnen
2 weken per automatische incasso door de penningmeester van je rekening worden afgeschreven.

 

Doorlopende machtiging SEPA
Binnen de vereniging geldt de regel, voor een eenvoudige afhandeling, dat de financiën per automatische incasso door de penningmeester worden geïnd.
Machtigen is gemakkelijk:
– Je vergeet nooit te betalen;
– Je houdt zeggenschap doordat je een
  afgeschreven bedrag binnen 8 weken terug
  kunt laten boeken;
– Je kunt een machtiging ook weer
  eenvoudig intrekken.

Minimaal 2 weken vóór dat enige afschrijving zal plaatsvinden worden de leden hiervan schriftelijk in kennis gesteld.

Hiernaast vind je het formulier
‘Machtiging voor standaard Europese incasso.’ SEPA
Wij verzoeken je vriendelijk het formulier in te vullen en gelijk met de aanmelding lidmaatschap te verzenden.

Privacy Policy
Lees voordat je gaat ‘VERZENDEN’  eerst ons privacyreglement en privacybeleid.

  Aanmelden als lid van de Boemerangclub


  lidmaatschap vanaf

  Doorlopende machtiging SEPA
  Door invulling van dit formulier geef ik Caravan- en Camperclub De Boemerang toestemming om tot wederopzegging incasso-opdrachten te sturen naar mijn bank om een bedrag af te schrijven van mijn bankrekening met onderstaand IBAN rekeningnummer ten behoeve van de contributie van mijn lidmaatschap, en de deelnemerskosten van mijn aangemelde Evenementen en Reizen.


  Incassant: Caravan- en Camperclub De Boemerang
  IBAN: NL42 RABO 0349 9001 24

  datum