Nieuwjaarsbijeenkomst 2022

Door de afgekondigde pandemie-maatregelen is door het bestuur besloten om de Nieuwjaarsbijeenkomst van zaterdag 8 januari 2022 niet door te laten gaan. We achten het risico van een besmetting voor onze leden te groot.

Helaas moeten we weer een evenement annuleren, maar we hopen dat ons Voorjaarsevenement van 22-29 april 2022 in Castricum wel door kan gaan, en we hopen jullie daar allemaal in goede gezondheid te kunnen ontmoeten.

 

Aan het begin van het nieuwe jaar nodigt het bestuur van
Caravan– en Camperclub De Boemerang u uit voor de   

     N i e u w j a a r s b i j e e n k o m s t

                                                               op zaterdag 8 januari 2022 van 11:00 tot ca. 15:00 uur.

Deze wordt gehouden in:  Van der Valk Hotel Hilversum – De Witte Bergen
              Rijksweg 2, 3755 MV  Eemnes

Het programma voor deze feestelijke bijeenkomst zal o.a. bestaan uit de ontvangst
met koffie/thee en wat lekkers,een toost op het nieuwe jaar met een sprankelend aperitief
en een gezamenlijke lunch.

Voor deze feestelijke bijeenkomst vragen we de leden een bijdrage in de kosten van € 27,50 p.p.

De aanmelding voor deze feestelijke bijeenkomst kan met het aanmeldingsformulier op deze website.
Gelieve de aanmelding uiterlijk zaterdag 18 december a.s. te doen.
Na de inschrijving ontvangen de deelnemers de deelnemerslijst en de routebeschrijving.

Wij wensen u allen fijne kerstdagen en een
voorspoedig en gezond 2022.